member  Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ

ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงานโดยเฉพาะให้กับกลุ่มแม่บ้านทุกวัย มีงานต่างๆ เช่น ผ้าทอ พรม และสินค้าตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตโดยฝีมือชาวบ้าน ศูนย์ฯ ตั้งอยู่บนพื้นราบ เชิงเขา ปัจจุบันมีช่างฝีมือทั้งหญิงชายทำงานถึงกว่า 300 ชีวิต

งานทอผ้า

งานผลิตกระดาษสาและผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

งานเซรามิก

งานยิงพรม

โรงกาแฟ