ระยะ นี้ หลายคนคงได้ข่าว ฝนถล่มน้ำท่วม กลืนกินชีวิต บ้านเรือน เรือกสวนไร่นา เสียหายย่อยยับ เสียงร้องระงมเจ็บปวดที่เกิดจากความสูญเสีย หากใครได้ยิน คงสัมผัสได้ถึง หัวใจแตกสลาย ของพี่น้องเพื่อนร่วมชาติ...
บุคคลในข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับนี้ประจำวัน อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2552
แนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน 6 มิติ ได้แก่ น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็น องค์ความรู้ ที่ประเมินค่ามิได้ของแผ่นดิน
ANNOUNCE THE WINNERS OF ?SUSTAINABLE DESIGN CAMP 2009? AND EXHIBITION OF THEIR SUSTAINABLE DESIGNS
O.P.Place