เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มรว. ดิศนัดดา ดิศกุล (29 ก.ย. 51)

 
 
  เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมรว.ดิศนัดดาดิศกุลเข้าพบประธานาธิบดีอินโดนีเซีย26 มิ.ย.2551