เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มรว. ดิศนัดดา ดิศกุล (29 Sep 08)

 
 
  เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมรว.ดิศนัดดาดิศกุลเข้าพบประธานาธิบดีอินโดนีเซีย26 มิ.ย.2551