'น้ำผึ้งดอกแมคคาเดเมีย' หอมหวาน ของฝากมากคุณประโยชน์จากดอยตุง (6 Dec 13)จาก:หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 6 .. 2556