'น้ำผึ้งดอกแมคคาเดเมีย' หอมหวาน ของฝากมากคุณประโยชน์จากดอยตุง (06 ธ.ค. 56)จาก:หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 6 .. 2556