member มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และคอตโต้ ชวนนิสิตนักศึกษาเข้าค่าย SUSTAINABLE DESIGN CAMP 2010 สานต่อแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มเยาวชนนักออกแบบไทย | Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และคอตโต้ ชวนนิสิตนักศึกษาเข้าค่าย SUSTAINABLE DESIGN CAMP 2010 สานต่อแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกลุ่มเยาวชนนักออกแบบไทย (18 Jan 10)

           ?ดอยตุง? โดยโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ    ?คอตโต้?  ผู้ผลิตกระเบื้องปูพื้น บุผนัง สุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำชั้นนำ  เปิดตัวกิจกรรม ?SUSTAINABLE DESIGN CAMP 2010? ในหัวข้อ DoiTung for Cotto Design Contest ชวนนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดผลงานและเข้าค่ายผลิตงานจริงบนดอยตุง เพื่อบ่มเพาะทักษะการออกแบบภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) หวังสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ต่อยอดแบรนด์ไทยในระดับโลก โดยในงานแถลงข่าวโครงการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม  2553 ที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ได้รับเกียรติจากคุณหญิงพวงร้อย  ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการบริหาร โครงการพัฒนาดอยตุงฯ  คุณอนุวัตร เฉลิมไชย Brand Director, เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด  และคุณสราวุฒิ สำราญทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด ร่วมกันพูดคุยถึงที่มาที่ไปของโครงการ รวมถึงความสำเร็จของโครงการในปีที่ผ่านมา และในงานนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากหลายสถาบัน กว่า 200 คนเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  รวมถึง Brand character ของทั้งดอยตุงและคอตโต้  เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการทำงานเพื่อส่งเข้าร่วมโครงการ
          ?SUSTAINABLE DESIGN CAMP 2010?  เป็นค่ายฝึกอบรมด้านการออกแบบที่ให้ความสำคัญต่อความยั่งยืนของโลก  เป็นโครงการในความร่วมมือของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และคอตโต้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการออกแบบให้มาเรียนรู้แบบเจาะลึก พร้อมโอกาสผลิตงานจริง ภายใต้การอบรมอย่างใกล้ชิดของนักออกแบบมืออาชีพ โดยในปีนี้แนวทางของการประกวดคือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ดอยตุง ให้ใช้ได้อย่างสวยงามลงตัวกับผลิตภัณฑ์ คอตโต้ นิสิตนักศึกษาจะมีโอกาสเรียนรู้แนวคิดการออกแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากนักออกแบบชั้นนำของดอยตุงและคอตโต้ สัมผัสประสบการณ์จริงในการผลิต บนดอยตุง จ.เชียงราย  หลังเสร็จสิ้นการเข้าค่ายอบรม จะได้ร่วมการแสดงผลงานที่กรุงเทพฯ รวมทั้งยังได้รับประกาศนียบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ และหนังสือรับรองการปฏิบัติงานวิชาชีพตามสาขาวิชา  พร้อมโอกาสในการนำผลงานไปพัฒนาเพื่อผลิตและจำหน่ายจริงที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ และคอตโต้ สตูดิโอ ทั่วประเทศ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 586 6956 หรือ  www.doitung.org และ http://www.cotto.co.th/

SD Camp2010 brochure