"สมเด็จย่า" เจ้าฟ้าสามัญชน...หยาดฝนของแผ่นดิน (16 Oct 13)