"สมเด็จย่า" เจ้าฟ้าสามัญชน...หยาดฝนของแผ่นดิน (16 ต.ค. 56)