โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มอบของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวหนาวนี้ (17 Dec 12)