โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มอบของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวหนาวนี้ (17 ธ.ค. 55)