member  Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

"สามเหลี่ยมทองคำ" ในอดีต คือ แหล่งปลูกและค้าฝิ่น ซึ่งครั้งหนึ่ง ที่นี่เป็นแหล่งผลิตเฮโรอีนจำนวนครึ่งหนึ่งของที่มีขายทั่วโลก ในปี 2531 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชดำริ ที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องประวัติของฝิ่นในดินแดนสามเหลี่ยมทองคำและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านยาเสพติด เพราะยาเสพติด ไม่เพียงก่อให้เกิดปัญหากับผู้เสพ แต่ยังสร้างปัญหาให้กับครอบครัว ประเทศชาติและสังคมโลก/p>

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเล็งเห็นว่าต้องทำการเรียนให้สนุก เด็กและเยาวชนถึงจะสนใจและจดจำ การนำเสนอของนิทรรศการที่หอฝิ่นจึงเป็นการให้ความรู้ พร้อมสอดแทรกความบันเทิงที่เรียกว่า Edutainment ให้สนุกและน่าสนใจ ต่อกลุ่มเป้าหมายหลัก หรือ เยาวชน

หอฝิ่นสร้างอยู่บนเนื้อที่ 5,600 ตารางเมตร นักวิจัยใช้เวลาอยู่เกือบสิบปี ในการร้อยเรียงประวัติศาตร์ความเป็นมาของฝิ่น ย้อนอดีตไป 5,000 ปี จากที่มนุษย์ได้รู้จักฝิ่นในฐานะยารักษาโรค จากของที่มีคุณประโยชน์ เป็นสิ่งที่มีโทษมหันต์ จากยารักษาโรค สู่เครื่องมือต่อรองทางเศรษฐกิจการค้าในสมัยจักรวรรดินิยม และการเดินทางของฝิ่นเข้าสู่สามเหลี่ยมทองคำ

เปิดบริการ: วันอังคาร - วันอาทิตย์ 08.30 - 17.30 (รอบสุดท้าย:16.00)

หอฝิ่น
อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
อ. เชียงแสน จ. เชียงราย 57150
โทร. 053 784 444-6 โทรสาร. 053 652 133