เกรทเธอร์ แม่โขง ลอด์จ (Greater Mekong Lodge), อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ

เกรทเธอร์แม่โขงลอด์จสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวและคณะประชุมฝึกอบรม ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน มีห้องพักลักษณะเหมือโรงแรมทั่วไป และแบบบ้านพักหลังเดี่ยว อยู่บนไหล่เขา มีร้านอาหาร ห้องประชุมขนาดใหญ่และห้องประชุมย่อยพร้อมอุปกรณ์ครบครัน ไว้บริการ

คนพื้นที่ได้รับการฝึกอบรมให้ทำหน้าที่ในส่วนการบริการ การจัดการ และการต้อนรับ เพื่อจะได้มีงานทำ มีรายได้ อยู่ในพื้นที่ ไม่ต้องออกไปทำงานขายแรงงานต่างถิ่น

ที่อยู่:

หมู่ 1 บ้านสบรวก ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
อีเมล: gml@doitung.org
โทรศัพท์: (053) 784 450 - 2
แฟกซ์: (053) 784 450