member บุคคลในข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับนี้ประจำวัน อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2552 | Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

บุคคลในข่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับนี้ประจำวัน อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2552 (21 ก.ย. 52)

     "เห่าไฟ" ชอบพูดอะไรตรงๆเพื่อชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หากต้องการให้บ้านเมืองสงบ ก็ต้องกล้ายอมรับความจริง เลิกใช้วิธีโบราณๆ โจมตี สาดโคลน ใส่ร้ายป้ายสี กันได้แล้ว ไม่ว่าเหลืองหรือแดง เพราะยิ่งทำก็ยิ่งวุ่นไม่มีวันที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบไปได้ บางฝ่ายยิ่งแล้วใหญ่ พยายามสร้างเรื่อง สร้างประเด็นให้คนไทยทะเลาะกันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จะได้ หาประโยชน์ ในรูปแบบต่างๆจากการนี้ เพราะหากบ้านเมืองสงบ คนไทยรักกัน คนพวกนี้ก็หมดทางทำมาหากิน ช่างน่าทุเรศจริงๆ

     โดยเฉพาะใครก็ตาม หากจงรักภักดีต่อสถาบันจริงๆ ก็ต้อง เทิดทูน เอาไว้เหนือสิ่งอื่นใด ไม่ใช่แอบอ้างสถาบันเพื่อเอาไป ทำร้ายฝ่าย ตรงข้าม ทั้งที่สถาบันหลักของชาติ จะต้อง อยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมือง เป็นศูนย์รวมดวงใจของไทยทั้งชาติ ไม่ใช่เป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือให้ใครเอาไปแอบอ้างทำร้ายซึ่งกันและกัน

     บอกตามตรง หลังจากเริ่มศึกษาเรียนรู้ โครงการตามพระราชดำริมากขึ้น ทำให้เข้าใจแล้วว่า ผู้ที่มีความรักและหวังดี ต่อประชาชนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง ก็คือ พระเจ้าอยู่หัวของเรา นั่นเอง ลองคิดดูเถิดว่า ตลอดเวลา 62 ปี โครงการตามพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการนั้น เกิดขึ้นได้อย่างไร หากไม่ทรงรักและห่วงใยราษฎรอย่างแท้จริงแล้ว ไม่มีทางที่จะทรงตรากตรำทำงานหนักเช่นนั้นแน่นอน

     เรื่องนี้ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ได้เล่าให้ฟังว่า 15 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่พระองค์ท่านไปทำ พระหทัย (หัวใจ เส้นเลือดตีบตัน) ทรงมีพระดำรัสว่า เหมือนช้างสิบเชือกมาเหยียบบนอก พระองค์ท่านเจ็บอย่างมหาศาล หลังจากนั้น 1 ปี สมเด็จย่าสวรรคต สมเด็จย่าเป็นอะไรทุกอย่างสำหรับพระองค์ท่าน เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ ตั้งแต่พระองค์ ท่านแค่ 1 ขวบ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างและนำพาพระองค์ท่านมาจนถึงทุกวันนี้ นี่เป็น การสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ รุนแรงที่สุดในชีวิตพระองค์ท่าน

     หลังจากแม่สวรรคตไป ต่อมาก็เป็นเรื่องกระดูกสันหลัง พระองค์ก็เกรงด้วยเกล้าว่า ถ้าผ่าตัด แล้วจะเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตก็ได้ ดังนั้น จึงประวิงเวลาให้เทคโนโลยีดีขึ้น แต่จะ ยังไงก็ตาม พระองค์ท่านทรงเจ็บปวด มาก แต่ก็จำเป็นจะต้องทำ อีกทั้งปีที่แล้วพี่ท่านก็สิ้นพระชนม์ไป ถามว่าเหลืออะไร ในครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์ท่าน ก็เลยมาคิดว่า เราทุกคน ประชาชนทุกคนยังไงๆ ก็พึ่งบารมีพระองค์ท่านทั้งนั้น อะไร ก็อ้างพระโพธิสมภาร เราพึ่งพระองค์ท่านมามากมายแล้ว เคยทำอะไรถวายท่านบ้าง

     "เห่าไฟ" ขอให้ประชาชนคนไทยไม่ว่าจะอยู่สีอะไรก็ตาม ลองคิดทบทวนให้ดี ถึงเวลาหรือยัง ที่จะหันหน้ามา สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ น้อมนำพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว มาปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตและชุมชนของเราให้เจริญก้าวหน้าอย่าง มั่นคงยั่งยืน เลิกทะเลาะกันแล้วหันมาเดิน ตามรอยพระยุคลบาท ชีวิตก็จะเกิด มงคล อย่างที่สุด