ดอยตุง อดีต-แดนสนธยา ปัจจุบัน-แดนสนทนา (16 ต.ค. 56)