สมเด็จพระเทพฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จประกอบพิธีเปิดอาคารสำนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ (29 พ.ค. 56)

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556