ดอยตุงกับหัวใจที่แบ่งปัน-กรุงเทพธุรกิจ (11 ก.ย. 55)