"คาเฟ่ดอยตุง ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานเสวนากาแฟ" (20 Apr 10)

คาเฟ่ดอยตุง ขอแจ้งเลื่อนการจัดงานเสวนากาแฟ ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2553ออกไปก่อน สำหรับกำหนดการใหม่นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

ขออภัยมาในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย