สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานกำลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ (29 May 13)

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556