ไทยรัฐ คอลัมน์ โสมชบา "นายกปูเยี่ยมดอยตุง" (31 Jan 12)

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ คอลัมน์ โสมชบา ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2555