หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์, ภาพข่าวโครงการ "กล้า...ดี" (21 Dec 11)

หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554