คอลัมน์ "น้ำลดพบต้นกล้า พร้อมเยียวยาชีวิต", หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก (21 Dec 11)