ซากุระ แสนต้น หนาวนี้ บานสะพรั่ง "ดอยตุง" (28 Nov 11)

ที่มา: หนังสือพิมพ์เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 11 -17 พฤสจิกายน 2554