member มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสนับสนุนโครงการ กล้า...ดี : ฟื้นฟูชีวิตผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้หลายช่องทาง | Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมสนับสนุนโครงการ กล้า...ดี : ฟื้นฟูชีวิตผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้หลายช่องทาง (28 Nov 11)


มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ร่วมสนับสนุนโครงการ กล้า...ดี : ฟื้นฟูชีวิตผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้หลายช่องทาง 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ริเริ่มโครงการ “กล้า...ดี” หรือ “โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน” โดยการสนับสนุนชุด 3 พร้อม พร้อมกิน- เครื่องปรุงของแห้ง พร้อมปลูก- ต้นกล้าจำนวน 9 ต้น อาทิ พริกขี้หนู มะเขือเปราะ มะเขือยาว กะเพราหรือโหระพา พร้อมเพาะ-เมล็ดพันธุ์ อาทิ ถั่วฝักยาว ฟักทอง ผักบุ้ง โดยมีเป้าหมายที่จะนำไปมอบให้กลุ่มผู้ประสบอุทกภัยที่ทางมูลนิธิฯ ได้ทำการสำรวจแล้วว่ามีความต้องการจะร่วมกับโครงการฯ ในการพลิกฟื้นชีวิตให้กลับมาพึ่งพาตนเองได้ โดยการดำเนินงานของโครงการฯ ได้น้อมนำหลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ระเบิดจากข้างใน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และแนวพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ช่วยเขาให้เขาช่วยตัวเขาเอง” ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน ในเบื้องต้นคือการช่วยลดรายจ่าย จนสามารถพัฒนาสู่ขั้นตอนของการเพิ่มรายได้ในอนาคตจากชุด 3 พร้อมที่ทางโครงการฯ จัดให้เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยมีอาหารพร้อมบริโภคทันทีและต่อเนื่อง ไปจนถึงมีต้นทุนในการประกอบอาชีพจากการปลูกพืชระยะสั้นซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป  


ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนชุด “3 พร้อม” กับโครงการฯ ได้ โดยชุด 3 พร้อม 1 ชุด มีมูลค่า250 บาท ท่านสามารถสนับสนุนเป็นชุดหรือตามความประสงค์ของท่าน โดยไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำ ที่อาคารสำนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ถนนพระราม 4 ร้านคาเฟ่ดอยตุงและร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ บริจาคผ่านบัตรเครดิตทางเว็บไซต์ www.maefahluang.org/kladee หรือบริจาคโดยฝากหรือโอนเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง – โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัย” ข้อมูลรายได้จากการรับบริจาคและค่าใช้จ่ายของโครงการฯ สามารถตรวจสอบได้ผ่านทาง www.maefahluang.org/kladee และ www.facebook.com/Kladee2011