member SUSTAINABLE DESIGN CAMP 2009 | Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

SUSTAINABLE DESIGN CAMP 2009 (15 Jan 09)

กรุงเทพฯ : 14 มกราคม 2552 ? มูลนิธิซิเมนต์ไทย ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ   ?คอตโต้?  ผู้ผลิตกระเบื้องปูพื้น บุผนัง สุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำชั้นนำ  เปิดตัวกิจกรรม?SUSTAINABLE DESIGN CAMP 2009? ชวนนิสิตนักศึกษาเข้าค่ายฤดูร้อนที่ดอยตุง บ่มเพาะทักษะการออกแบบภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) มุ่งพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์เชิงศิลปะของเยาวชน  หวังเด็กไทยสานต่อแนวคิดพัฒนาประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เปิดรับสมัครถึงกุมภาพันธ์นี้

โครงการ?SUSTAINABLE DESIGN CAMP 2009?  เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป   ทีมละ 3 คน  พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ร่วมส่งผลงานการออกแบบภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เลือกสร้างสรรค์ใน 3 สาขาการออกแบบ ได้แก่ งานเซรามิค  งานผ้าทอ  หรืองานกระดาษสา   โดยส่งมาที่มูลนิธิซิเมนต์ไทย   ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2552  ผู้ผ่านการคัดเลือกสาขาละ 3 ทีม รวม 9 ทีม จะได้ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายในเดือนเมษายน 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิซิเมนต์ไทย โทร. 02 586 5214 หรือ http://www.scgfoundation.org,www.doitung.org/, http://www.cotto.co.th/ และ http://www.cottotiles.com/