member j Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

ดอยตุงไลฟ์สไตล์

ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เป็นงานฝีมือที่มีการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ เรื่องราวของชีวิตผู้คน และวัฒนธรรมอันหลากหลายแห่งชนเผ่าของชุมชนบนดอยตุง โดยการผลิตทุกขั้นตอนให้ความสำคัญต่อผลกระทบอันจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ของดอยตุงมีหลากหลายประเภท อาทิ ผ้าและพรมทอมือ ของตกแต่งบ้าน เครื่องเคลือบดินเผา ผลิตภัณฑ์กระดาษสา เสื้อผ้าสำเร็จรูปและของแฟชั่น

จากผลสำเร็จในการสร้างงาน สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับผู้คนในชุมชน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และการปลูกพืชเสพติดนี้ ทำให้สำนักงานควบคุมยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drug and Crime หรือ UNODC) มอบตราสัญญลักษณ์ “UNODC” ติดบนผลิตภัณฑ์ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อยืนยันความสำเร็จในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี จากแนวทางการพัฒนาทางเลือกเพื่อการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน (Sustainable Alternative Livelihood Development – SALD)

ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์และจุดจำหน่ายสินค้ากรุงเทพฯ

อาคารสำนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
โทรศัพท์: 02-252-7114 ต่อ 117
เวลาเปิดบริการ: 10.00-18.00
(ปิดวันเสาร์และอาทิตย์)
สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์ ชั้น 2 (ปิดปรับปรุงชั่วคราว)
โทรศัพท์: 02-658-0427
เวลาเปิดบริการ:
วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 11.00-20.00
วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ 11.00-21.00

ถนนหน้าพระลาน
โทรศัพท์: 02-2256492
เวลาเปิดบริการ: 08.00-20.00

บองมาร์เช่ เอาท์เลท(ตึกซี)
โทรศัพท์: 02-158-0651
เวลาเปิดบริการ: 09.00-18.00

สยามพารากอน ชั้น4
เวลาเปิดบริการ: 10.00-21.00

ดิ เอ็มโพเรี่ยม ชั้น5
เวลาเปิดบริการ: 10.00-21.00

บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า (ราชดำริ, พระรามสี่)
เวลาเปิดบริการ: 09.00-23.00

เซ็นทรัลชิดลม
เวลาเปิดบริการ: 10.00-22.00

สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 โซนD
เวลาเปิดบริการ: 24 ชม.
เชียงราย

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
โทรศัพท์: 053-767015 ถึง 7 ต่อ 2263
เวลาเปิดบริการ: 07.00-18.00
สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
โทรศัพท์: 053-793111
เวลาเปิดบริการ: 08.00-20.00

ดอยตุงเอาท์เลท
โทรศัพท์: 053-763118
เวลาเปิดบริการ: 08.00-18.00

เชียงใหม่

สนามบินเชียงใหม่
โทรศัพท์: 053-904086
เวลาเปิดบริการ: 07.00-20.00

ถนนนิมมานเหมินทร์
โทรศัพท์: 053-217981
เวลาเปิดบริการ: 10.00-20.00

นอร์ทเทิร์นวิลเลจ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต
053-272253, 093-2729169

สุราษฎร์ธานี

โรงแรมคอนราด เกาะสมุย (ใกล้สระว่ายน้ำ)
โทรศัพท์: 075-915-888 ต่อ 8291
เวลาเปิดบริการ: 10.00 - 20.00

ภูเก็ต

เซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ภูเก็ต
เวลาเปิดบริการ: 10.00-21.00