ผู้ที่สนใจสมัครงาน โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร โดยคลิกลิงค์ที่ชื่อตำแหน่ง หรือคำว่า Apply now หรือส่ง Resume / CV ทาง e-mail ได้ที่
hr@doitung.org สำหรับตำแหน่งงานประจำ เชียงราย และภาคเหนือ
hr_bkk@doitung.org สำหรับตำแหน่งงานประจำ กรุงเทพ และอื่นๆ

MFLF Career

DoiTung career

คุณสมบัติ :

1.   - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

       -  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการขาย/การตลาด หรือ คหกรรมศาตร์

          สาขาผ้า/อาภรณ์และเครื่องแต่งกาย ฯ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

      -  หากมีประสบการณ์ด้าน Merchandiser หรือการประสานงานการผลิต/ขาย มาอย่างน้อย    1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.   -  มีทักษะในการวางแผนด้านคำนวณการผลิตและการขาย 

      - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

5.             

คุณสมบัติ :
 - เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี

 - จบวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม / พลังงานทดแทน

    หรือที่เกี่ยวข้อง

 - หากมีประสบการณ์ด้านการคำนวณออกแบบการใช้พลังงานทดแทน เช่น ชีวมวล แสงอาทิตย์

    น้ำและลม / ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศและไม่ใช้อากาศมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการสิ่งแวดล้อม / สรุปรายงานการประชุม / รายงานความคืบหน้า

    ผลการดำเนินงานเพื่อเสนอให้แก่ผู้บริหาร

-  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรและสามารถเผยแพร่นโยบายและให้

   ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานต่าง ๆภายในองค์กร

-  จัดทำแผนงานโครงการสิ่งแวดล้อมทั้งเชิงเทคนิคและแผนงบประมาณซึ่งรวมถึงการทำข้อเสนอ

   โครงการในกรณีที่เกี่ยวข้อง

- สามารถทำงานเป็นทีมมีทัศนคติที่รักษ์สิ่งแวดล้อม กล้าคิดกล้าทำและกล้าแสดงออก

คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ(ด้านการเงิน)หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ต้องมีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์มาอย่างน้อย 1 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความละเอียด รอบคอบมีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์

- สามารถเดินทางในกรุงเทพฯได้(หากมีงานจัดการขายกิจกรรมนอกสถานที่)

คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี

- จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการขาย/การตลาด

- มีประสบการณ์ขายส่งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์เกษตรไม่น้อยกว่า 5 ปี

- สามารถประจำที่เชียงราย 80% กรุงเทพฯ 20%

- ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ต้องดูแล คือ ไม้กระถาง เช่น บอมมีเรียด หน้าวัวกระถาง แอฟริกันไวโอเล็ต ไม้ดอก-

ไม้ใบ กุหลาบ กล้วยไม้ตัดดอก รองเท้านารี ฟาแลนนอฟซีส เป็นต้น

คุณสมบัติ :
• เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี

• จบวุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเลกทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• ดูแล จัดหา ซ่อมแซมอุปกรณ์และสถานที่ของร้านคาเฟ่ดอยตุง

• สามารถสำรวจ ดูแลความเรียบร้อยของร้านกาแฟ ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์และอุปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี

• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีมีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

• สามารถประสานงานด้านจัดหาสถานที่และดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ นอกสถานที่ได้

• ต้องมีประสบการณ์งานขายสินค้ามาอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป

• สามารถจัดทำรายงานต่างๆได้และสามารถทำคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง

• อายุระหว่าง 20 - 30 ปี

• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้ากิจกรรม/งานออกบู้ธมาก่อน

• สามารถออกร้านงาน Event และงานกิจกรรมต่างๆได้

• พร้อมจะเรียนรู้งานด้านขายกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

• มีความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำตัดสินใจได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ :
• Degree or certificate in IT-related field,
• Thai national, female or male,
• Knowledge on IT equipment and network maintenance,
• Skills on report writing and budget management,
• Competence in MS Office programmes, specifically Word, Excel and PowerPoint,
• Outstanding communication and interpersonal skills,
• Excellent team player, with a flexible and open-minded attitude,
• Ability to work under pressure,
• Willingness to travel for field work over an extended period of time.

คุณสมบัติ :
• Bachelor’s degree in social science or related fields,
• Preference for applicants with at least 1 year of work experience in the field of social sciences or programme management,
• Thai national, female or male under the age of 25,
• Ability to communicate effectively in Thai and English, bothorally and in writing,
• Competence in MS Office programmes, specifically Word, Excel and PowerPoint,
• Outstanding communication and interpersonal skills and excellent team player, with a flexible and open-minded attitude,
• Strong logical thinking, common sense, and problem-solving skills,
• Ability to work within tight deadlines and under pressure,
• Willingness to travel for field work on a regular basis.
More Information

คุณสมบัติ :
• Bachelor’s degree in social science or related fields (for Assistant Programme Manager); Master’s degree in social science or related fields (for Programme Manager),
• Minimum 2 years (for Assistant Programme Manager) and 4 years (for Programme Manager) of experience in the field of social sciences or programme management,
• Thai national, female or male under the age of 32,
• Ability to communicate effectively in Thai and English, bothorally and in writing,
• Ability to write good proposals and reports and manage budgets,
• Competence in MS Office programmes, specifically Word, Excel and PowerPoint,
• Outstanding communication and interpersonal skills and excellent team player,with a flexible and open-minded attitude,
• Strong logical thinking, common sense, and problem-solving skills,
• Ability to work within tight deadlines and under pressure,
• Willingness to travel for field work on a regular basis.
More Information

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีใจรักงานบริการ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
• บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
• หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขายประจำร้านกาแฟมาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง
• จบการศึกษาปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• หากมีประสบการณ์ด้านขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้ามาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำรายงานสรุปยอดขาย / สินค้าคงเหลือ ประสานงานต่าง ๆ ได้ดี
• มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานบริการ และมีความซื่อสัตย์

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
• จบวุฒิการศึกษาปวช.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
• หากมีประสบการณ์ด้านจัดเรียงสินค้าตามห้างสรรพสินค้ามาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำรายงานสรุปยอดขาย / สินค้าคงเหลือ ประสานงานต่าง ๆ ได้ดี
• มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานบริการและมีความซื่อสัตย์
• หากเคยทำงานด้านจัดเรียงสินค้าประเภทอาหารมาก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :
• เพศ ชาย อายุ ตั้งแต่ 23 - 35 ปี

• จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาด้านเกษตรกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• สามารถทำงานในภาคสนามและสามารถบริหารจัดการงานได้ด้วยตนเอง

• มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) เป็นอย่างดี

• มีทักษะในด้านการประสานงานและการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ดี

(หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

• มีใจรักในงานด้านเกษตรและการทำงานเพื่อสังคม หากมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรม

เพื่อสังคม/ชุมชน

จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• สามารถประจำจังหวัดเชียงราย (หากมีภูมิลำเนาในเขตภาคเหนือจะพิจารณาเป็นพิเศษ)