ผู้ที่สนใจสมัครงาน โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร โดยคลิกลิงค์ที่ชื่อตำแหน่ง หรือคำว่า Apply now หรือส่ง Resume / CV ทาง e-mail ได้ที่
hr@doitung.org สำหรับตำแหน่งงานประจำ เชียงราย และภาคเหนือ
hr_bkk@doitung.org สำหรับตำแหน่งงานประจำ กรุงเทพ และอื่นๆ

MFLF Career

DoiTung career

คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ(ด้านการเงิน)หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ต้องมีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์มาอย่างน้อย 1 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความละเอียด รอบคอบมีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์

- สามารถเดินทางในกรุงเทพฯได้(หากมีงานจัดการขายกิจกรรมนอกสถานที่)

คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี

- จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการขาย/การตลาด

- มีประสบการณ์ขายส่งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์เกษตรไม่น้อยกว่า 5 ปี

- สามารถประจำที่เชียงราย 80% กรุงเทพฯ 20%

- ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ต้องดูแล คือ ไม้กระถาง เช่น บอมมีเรียด หน้าวัวกระถาง แอฟริกันไวโอเล็ต ไม้ดอก-

ไม้ใบ กุหลาบ กล้วยไม้ตัดดอก รองเท้านารี ฟาแลนนอฟซีส เป็นต้น

คุณสมบัติ :
• เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี

• จบวุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเลกทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• ดูแล จัดหา ซ่อมแซมอุปกรณ์และสถานที่ของร้านคาเฟ่ดอยตุง

• สามารถสำรวจ ดูแลความเรียบร้อยของร้านกาแฟ ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์และอุปกรณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี

• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีมีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

• สามารถประสานงานด้านจัดหาสถานที่และดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ นอกสถานที่ได้

• ต้องมีประสบการณ์งานขายสินค้ามาอย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป

• สามารถจัดทำรายงานต่างๆได้และสามารถทำคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง

• อายุระหว่าง 20 - 30 ปี

• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้ากิจกรรม/งานออกบู้ธมาก่อน

• สามารถออกร้านงาน Event และงานกิจกรรมต่างๆได้

• พร้อมจะเรียนรู้งานด้านขายกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

• มีความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำตัดสินใจได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีใจรักงานบริการ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
• บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
• หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขายประจำร้านกาแฟมาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง
• จบการศึกษาปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• หากมีประสบการณ์ด้านขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้ามาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำรายงานสรุปยอดขาย / สินค้าคงเหลือ ประสานงานต่าง ๆ ได้ดี
• มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานบริการ และมีความซื่อสัตย์

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
• จบวุฒิการศึกษาปวช.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
• หากมีประสบการณ์ด้านจัดเรียงสินค้าตามห้างสรรพสินค้ามาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำรายงานสรุปยอดขาย / สินค้าคงเหลือ ประสานงานต่าง ๆ ได้ดี
• มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานบริการและมีความซื่อสัตย์
• หากเคยทำงานด้านจัดเรียงสินค้าประเภทอาหารมาก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ