ผู้ที่สนใจสมัครงาน โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร โดยคลิกลิงค์ที่ชื่อตำแหน่ง หรือคำว่า Apply now หรือส่ง Resume / CV ทาง e-mail ได้ที่
hr@doitung.org สำหรับตำแหน่งงานประจำ เชียงราย และภาคเหนือ
hr_bkk@doitung.org สำหรับตำแหน่งงานประจำ กรุงเทพ และอื่นๆ

MFLF Career

DoiTung career

คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์การขายที่เกี่ยวข้องกับสินค้างานหัตถกรรมหรือแฟชั่น

- มีประสบการณ์ขายดดยเฉพาะการขายสินค้าแฟชั่นหรือดีไซน์ต่าง ๆ ในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่

- มีทักษะในการโน้มน้าวใจและการนำเสนอการขาย

- มีความมุ่งมั่นในงานขายและชอบความท้าทาย

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและผู้ที่ต้องติดต่อประสานงานด้วยได้อย่างดี

- มีความกระตือรือร้น พูดจาฉะฉานชัดถ้อยชัดคำ

- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี ทั้งพูดและเขียน

คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 -30 ปี

- จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการขาย/การตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง

- หากมีประสบการณ์ด้านประสานงานขายหน้าร้านหรือห้างสรรพสินค้ามาอย่างน้อย 1 ปี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word/Excel ได้เป็นอย่างดี

- มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติและมนุยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูงและมีความอดทน

คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ(ด้านการเงิน)หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- ต้องมีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์มาอย่างน้อย 1 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความละเอียด รอบคอบมีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์

- สามารถเดินทางในกรุงเทพฯได้(หากมีงานจัดการขายกิจกรรมนอกสถานที่)

คุณสมบัติ :
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี

- จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการขาย/การตลาด

- มีประสบการณ์ขายส่งผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์เกษตรไม่น้อยกว่า 5 ปี

- สามารถประจำที่เชียงราย 80% กรุงเทพฯ 20%

- ผลิตภัณฑ์เกษตรที่ต้องดูแล คือ ไม้กระถาง เช่น บอมมีเรียด หน้าวัวกระถาง แอฟริกันไวโอเล็ต ไม้ดอก-

ไม้ใบ กุหลาบ กล้วยไม้ตัดดอก รองเท้านารี ฟาแลนนอฟซีส เป็นต้น

คุณสมบัติ :

- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35 ปี

- จบการศึกษาวุฒิปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา

- หากมีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าที่เกี่ยวกับหัตถกรรมมาก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถเดินทางไปออกงานขายกิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ ได้

- ดูแลการขาย ให้สามารถจัดโชว์สินค้าและ VM ร้านได้เป็นอย่างดี สร้างความน่าสนใจต่อลูกค้า

- ดูแลและปฏิบัติตามขั้นตอนการขายและดูแลความถูกต้องของสต็อกสินค้าในร้านค้างานกิจกรรมได้

เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง  อายุ 20 - 35 ปี

• ต้องมีประสบการณ์งานขายสินค้ามาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word / Excel ได้เป็นอย่างดี

• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีมีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

• บริหารจัดการสินค้าภายในร้านได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง

• อายุระหว่าง 20 - 35 ปี

• มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้ากิจกรรม/งานออกบู้ธ มาอย่างน้อย 2 ปี

• สามารถออกร้านงาน Event และงานกิจกรรมต่างๆได้

• สามารถใช้ Microsoft Word / Excel ได้

• มีความรับผิดชอบและมีความเป็นผู้นำตัดสินใจได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ 
นักศึกษา หรือผู้สนใจงานคีย์ข้อมูล
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
เลือกวันทำงานได้  จันทร์ ถึง ศุกร์
เลือกเวลาทำงานได้ระหว่างเวลา 8.30 ถึง 18.00 น.
รายได้ ชม.ละ 37.50 บาท

   

คุณสมบัติ :
• Degree or certificate in IT-related field,
• Thai national, female or male,
• Knowledge on IT equipment and network maintenance,
• Skills on report writing and budget management,
• Competence in MS Office programmes, specifically Word, Excel and PowerPoint,
• Outstanding communication and interpersonal skills,
• Excellent team player, with a flexible and open-minded attitude,
• Ability to work under pressure,
• Willingness to travel for field work over an extended period of time.
More Information

คุณสมบัติ :
• Bachelor’s degree in social science or related fields,
• Preference for applicants with at least 1 year of work experience in the field of social sciences or programme management,
• Thai national, female or male under the age of 25,
• Ability to communicate effectively in Thai and English, bothorally and in writing,
• Competence in MS Office programmes, specifically Word, Excel and PowerPoint,
• Outstanding communication and interpersonal skills and excellent team player, with a flexible and open-minded attitude,
• Strong logical thinking, common sense, and problem-solving skills,
• Ability to work within tight deadlines and under pressure,
• Willingness to travel for field work on a regular basis.
More Information

คุณสมบัติ :
• Bachelor’s degree in social science or related fields (for Assistant Programme Manager); Master’s degree in social science or related fields (for Programme Manager),
• Minimum 2 years (for Assistant Programme Manager) and 4 years (for Programme Manager) of experience in the field of social sciences or programme management,
• Thai national, female or male under the age of 32,
• Ability to communicate effectively in Thai and English, bothorally and in writing,
• Ability to write good proposals and reports and manage budgets,
• Competence in MS Office programmes, specifically Word, Excel and PowerPoint,
• Outstanding communication and interpersonal skills and excellent team player,with a flexible and open-minded attitude,
• Strong logical thinking, common sense, and problem-solving skills,
• Ability to work within tight deadlines and under pressure,
• Willingness to travel for field work on a regular basis.
More Information

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีใจรักงานบริการ และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
• บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
• หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขายประจำร้านกาแฟมาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง
• จบการศึกษาปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• หากมีประสบการณ์ด้านขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้ามาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำรายงานสรุปยอดขาย / สินค้าคงเหลือ ประสานงานต่าง ๆ ได้ดี
• มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานบริการ และมีความซื่อสัตย์

คุณสมบัติ :
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
• จบวุฒิการศึกษาปวช.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
• หากมีประสบการณ์ด้านจัดเรียงสินค้าตามห้างสรรพสินค้ามาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถทำรายงานสรุปยอดขาย / สินค้าคงเหลือ ประสานงานต่าง ๆ ได้ดี
• มีบุคลิกภาพดี มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานบริการและมีความซื่อสัตย์
• หากเคยทำงานด้านจัดเรียงสินค้าประเภทอาหารมาก่อนพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ :
• เพศ ชาย/หญิง อายุ ตั้งแต่ 23 - 35 ปี
• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบัญชี
• ประสบการณ์การทำงานบัญชี GL อย่างน้อย 3 - 5 ปี
• มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) เป็นอย่างดี
• มีความรู้เรื่องภาษี ปิดงบบัญชี ได้เป็นอย่างดี
• หากสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ERPได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 1-2 ครั้ง/เดือน