ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2553ออกไปก่อน สำหรับกำหนดการใหม่นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขออภัยมาในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย