ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2553ออกไปก่อน สำหรับกำหนดการใหม่นั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ขออภัยมาในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
Opening first ?international? branch in the grounds of the U.S. Embassy in Bangkok, Thailand