member กำหนดพิธีและกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ | Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

กำหนดพิธีและกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (08 ก.ค. 53)

กำหนดพิธีและกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และชาวเชียงรายพร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้แนวคิด ?ให้? กันมากขึ้น ที่จังหวัดเชียงราย

แนวคิดของโครงการ ?ให้? กันมากขึ้น

จากเหตุการณ์บ้านเมืองที่ทำให้คนไทยรู้สึกไม่สบายใจ ห่อเหี่ยวใจ สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จึงริเริ่มทำ สิ่งเล็กน้อยที่จะช่วยให้คนไทยทุกคนรู้สึกดีขึ้น โดยได้น้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ในเรื่องการ ?ให้? ไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำใจ ให้อภัย ให้ความช่วยเหลือ และให้โอกาส

แม้สิ่งที่ทำนี้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายให้คิดถึงผู้อื่นมากขึ้น เพราะการ?ให้? ย่อมได้รับการ ?ให้? กลับ อย่างน้อยก็รอยยิ้ม สังคมของเราก็จะมีความสุขและความสามัคคี

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ชาวดอยตุง สถาบัน องค์กร ได้ร่วมกันน้อมถวายกตัญญูกตเวทิตาแก่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันครบรอบสวรรคตปีที่ ๑๕ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ให้...สุขภาพดี

วันจันทร์ที่ ๕ ? วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ น. ? ๑๗.๐๐ น. คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ออกหน่วยทันตกรรมรักษาโรคฟันให้แก่ราษฎร ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ให้...โลหิต

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ น. ? ๑๒.๐๐ น. ราษฎรและเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ บริจาคโลหิต โดยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลแม่สาย รับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมโรงงานกระดาษสา ศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ (๕๒ ไร่)
๑๓.๐๐ น. ? ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณอาคารกองรักษาการณ์ถวายความปลอดภัย (กอ.ร่วม ต้นตุง) บนดอยตุง

ให้...คืนธรรมชาติ

วันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๐๙.๓๐ น.?๑๒.๐๐ น. ราษฎรและหน่วยงานราชการในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ร่วมกิจกรรม ดูแลถางหญ้า พรวนดิน บริเวณที่ปลูกต้นกล้วย ๘,๕๐๐ ต้น เป็นแนวกันไฟ รอบพระตำหนักดอยตุง จำนวน ๗ เส้นทาง และต้นไม้ริมถนน จำนวน ๕๐๐ ต้น จากหมู่บ้านสี่หลังถึงสะพานน้ำแม่เปิน ระยะทาง ๔ กิโลเมตร

ให้...บุญ

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๐๖.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ วัดห้วยน้ำขุ่น ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยราษฎรในพื้นที่โครงการฯ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
๐๙.๐๐ ? ๑๒.๐๐ น. ถวาย กตัญญูกตเวทิตา
ตัวแทนครูและนักเรียน ๘ โรงเรียน ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จำนวน ๓๐๐ คน ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ ท้องพระโรงพระตำหนักดอยตุง
๐๙.๐๐ น. ? ๑๑.๐๐ น. พิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง
ข้าราชการและประชาชนจังหวัดเชียงราย จัดขบวนขันดอก ถวายสักการะพระรูปปั้นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (กำหนดการแยก)
๑๖.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ณ ท้องพระโรงพระตำหนักดอยตุง

ให้...คืนสังคม และโลกใบนี้

วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๑๓.๐๐ น. ? ๑๖.๐๐ น.
  • นักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำนวน ๖๐ คน ทำความสะอาด บริเวณสองข้างถนน อันเป็น เส้นทางที่นักท่องเที่ยวสัญจรไปมา พร้อมนำถังน้ำมัน ๑๐๐ ลิตร ที่นำมาปรับ ใช้ตกแต่งวาดภาพศิลปะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นถังขยะไปวางตามจุดที่ทำ ความสะอาด
  • นักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำนวน ๑๒๐ คน ปลูกหญ้าแฝก บริเวณข้างลานจอดรถ หน้ากองรักษาการณ์ทหาร และลานจอดรถกองรักษาการณ์ตำรวจ ที่ได้ปรับ พื้นที่ใหม่

วันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
  • นักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จำนวน ๒๐๐ คน และราษฎรในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ทำฝายอนุรักษ์ จำนวน ๑๐ ฝายลำห้วย บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๑ เพื่อใช้ในการ ชะลอเก็บกักน้ำ และสร้างความชุมชื้นแก่ป่า