member คาเฟ่ดอยตุง สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย | Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

คาเฟ่ดอยตุง สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย (14 ธ.ค. 52)

คาเฟ่ดอยตุง ร้านกาแฟแบรนด์ไทยแท้ โดยโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสาขาที่ 22 ซึ่งเป็นสาขา ?ต่างประเทศ? แห่งแรกในสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ด้วยความ ภาคภูมิใจ ที่เป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ของไทย ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและเอกลักษณ์ที่แตกต่าง และ เสริมสร้างรูปแบบการใช้ชีวิตทันสมัยอย่างมีคุณภาพไปพร้อมกับการมอบอนาคตที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและธรรมชาติ

 

 

งานเปิดร้านคาเฟ่ดอยตุง ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ มร.เอริค จี. จอห์น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายอภิลาศ โอสถานนท์ ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคมที่ผ่านมา

 

 

 

ฯพณฯ มร.เอริค จี. จอห์น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายอภิลาศ โอสถานนท์ ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันเป็นประธานเปิดร้าน Café DoiTung
โดยมี ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมเป็นเกียรติในงาน

     คาเฟ่ดอยตุง ร้านกาแฟแบรนด์ไทยแท้ โดยโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสาขาที่ 22 ซึ่งเป็นสาขา ?ต่างประเทศ? แห่งแรกในสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ด้วยความ ภาคภูมิใจ ที่เป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์ของไทย ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพและเอกลักษณ์ที่แตกต่าง และ เสริมสร้างรูปแบบการใช้ชีวิตทันสมัยอย่างมีคุณภาพไปพร้อมกับการมอบอนาคตที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและธรรมชาติ

     งานเปิดร้านคาเฟ่ดอยตุง ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ มร.เอริค จี. จอห์น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายอภิลาศ โอสถานนท์ ประธานคณะกรรมการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคมที่ผ่านมา

     ฯพณฯ มร.เอริค จี. จอห์น เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวภายหลังพิธีเปิดงานว่า การที่เลือกคาเฟ่ดอยตุงมาเปิดสาขาในสถานทูตฯ เพราะรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นผลการดำเนินงานของ โครงการพัฒนาดอยตุงในด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงขอมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการของ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ   คาเฟ่ดอยตุงสาขานี้ยังเป็นการบริการรับรองผู้ที่มาติดต่อยื่นเรื่องขอวีซ่ากับทาง สถานทูตฯ อีกด้วย

     ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่คาเฟ่ดอยตุง ได้รับโอกาสให้มาเปิด ?สาขาต่างประเทศ? แห่งแรกในสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย แสดงให้ เห็นว่า ทางสถานทูตสหรัฐฯให้ความสำคัญและมองเห็นคุณค่าในงานของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ซึ่งเป็น โครงการของสมเด็จย่า

     คาเฟ่ดอยตุงเน้นเรื่องของคุณภาพ ตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้ กระบวนการผลิต และการบริการ เพราะเป็นชื่อเสียง ของประเทศไทยด้วย การดำเนินงานของร้านคาเฟ่ดอยตุง ไม่ได้เน้นที่รายได้จากยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่มองว่าผลตอบแทนที่สำคัญคือ การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ชาวบ้านและกำไรที่ได้ทั้งหมดถูกนำกลับไป เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมบนดอยตุง ซึ่งทางสถานทูตฯ คงคิดเช่นเดียวกัน ปัจจุบันนี้โครงการ พัฒนาดอยตุงฯ สามารถเลี้ยงตัวเองได้มา 8 ปีแล้ว  และมุ่งหวังว่าการได้เปิดสาขาในสถานทูตสหรัฐฯ จะเป็น ช่องทางสื่อสารให้แบรนด์ดอยตุงเป็นที่รู้จักในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศมากขึ้น

     กาแฟดอยตุง เป็นผลผลิตจากการปลูกป่าเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ซึ่งเป็นโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิต ที่ยั่งยืนเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้  และคาเฟ่ดอยตุง หนึ่งในธุรกิจเพื่อสังคมของแบรนด์ดอยตุง ภายใต้ การดูแลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวบ้าน ได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมโยงสายใยระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับคนเมือง นำไปสู่การ สร้างสรรค์สังคมแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกัน

     ในยุคสมัยที่กาแฟได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยโดยเฉพาะคนเมือง ทุกจิบของกาแฟดอยตุงไม่ได้ ให้เพียงความดื่มด่ำของรสชาติกาแฟชั้นเยี่ยม แต่ยังให้ความสุขใจแก่ผู้ดื่มและความภาคภูมิใจแก่ผู้ปลูก ที่มีส่วนร่วมกันพลิกฟื้นธรรมชาติและดูแลชีวิตคนไทย