กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (02 ส.ค. 52)

พิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง

ณ อุทยานศิลปะวัฒธรรมแม่ฟ้าหลวง  อ.เมือง  จ.เชียงราย