ร้านกาแฟดอยตุง สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี (03 ส.ค. 52)

พบกับร้านคาเฟ่ ดอยตุง สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี
ด้านหลังอาคารฉุกเฉิน (ใหม่)

เปิดให้บริการตั้งแต่
เวลา 7.00 - 19.00 น.