โปรโมชั่นในงานท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 40 (29 ส.ค. 59)