member ผลิตภัณฑ์ดอยตุงได้รับเลือกเป็นของขวัญแด่นายบารัค โอบามา และผู้นำกลุ่มประเทศจี 7 | Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

ผลิตภัณฑ์ดอยตุงได้รับเลือกเป็นของขวัญแด่นายบารัค โอบามา และผู้นำกลุ่มประเทศจี 7 (30 ต.ค. 58)

ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่ 70 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เลือกถั่วแมคคาเดเมียและกาแฟดอยตุง เป็นของที่ระลึกเพื่อมอบให้กับนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และผู้นำประเทศต่างๆ ทั้งแกนนำของกลุ่มประเทศจี 77 จากละตินอเมริกา เนื่องจากของขวัญดอยตุงมีเรื่องราวที่บอกเล่าเกี่ยวกับหลักการและพระราช ปณิธานของสมเด็จย่าโดยเน้นเรื่อง ให้คนสามารถช่วยตัวเองและทำให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้โดยต่างฝ่ายต่างเอื้อ ประโยชน์ซึ่งกันและกัน จึงเป็นแนวทางของการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนในรูปแบบปลูกคน ปลูกป่าควบคู่กันไป 

แบรนด์ดอยตุงได้ตราสัญลักษณ์ UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime) จากสหประชาชาติที่มีความหมายบ่งบอกว่า แบรนด์ดอยตุงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นต้นแบบที่ไกลถึง ระดับโลก