member อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) และอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หอฝิ่น ได้รับรางวัล Tripadvisor | Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) และอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หอฝิ่น ได้รับรางวัล Tripadvisor (07 ก.ค. 58)

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) และอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หอฝิ่น ได้รับประกาศนียบัตร การบริการยอดเยี่ยม (Certificate of Excellence) ประจำปี 2015 จาก TripAdvisor เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกไว้วางใจ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 2 แห่งดังกล่าวเสมอมา และชื่นชมการบริการของเราผ่านทาง www.tripadvisor.com ทำให้เราได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ 150 ไร่ เป็นสถานที่ที่เก็บรักษางานพุทธศิลป์ โบราณวัตถุ และสถาปัตยกรรมล้านนาที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หอฝิ่น ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ 250 ไร่ หอฝิ่นแสดงประวัติความเป็นมาของฝิ่นและยาเสพติด เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตื่นตัว และตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หอฝิ่น เคยได้รับประกาศนียบัตรการบริการยอดเยี่ยมจาก TripAdvisor เมื่อปี 2012, 2013, 2014 และต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในปีนี้  โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น.

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ