อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) และอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หอฝิ่น ได้รับรางวัล Tripadvisor (07 ก.ค. 58)

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) และอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หอฝิ่น ได้รับประกาศนียบัตร การบริการยอดเยี่ยม (Certificate of Excellence) ประจำปี 2015 จาก TripAdvisor เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกไว้วางใจ

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 2 แห่งดังกล่าวเสมอมา และชื่นชมการบริการของเราผ่านทาง www.tripadvisor.com ทำให้เราได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ที่เลขที่ 313 หมู่ 7 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ 150 ไร่ เป็นสถานที่ที่เก็บรักษางานพุทธศิลป์ โบราณวัตถุ และสถาปัตยกรรมล้านนาที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หอฝิ่น ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ 250 ไร่ หอฝิ่นแสดงประวัติความเป็นมาของฝิ่นและยาเสพติด เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตื่นตัว และตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หอฝิ่น เคยได้รับประกาศนียบัตรการบริการยอดเยี่ยมจาก TripAdvisor เมื่อปี 2012, 2013, 2014 และต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในปีนี้  โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.30 น.

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ