ลิ้มลอง 'อาหารเหนือ' เพื่อสุขภาพ ชมวิวพาโนรามาที่ 'ศาลาลีลาวดี' (06 ธ.ค. 56)
จาก:หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 6 .. 2556