member มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และคอตโต้ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Sustainable Design Camp 2010 สำเร็จดีเยี่ยม | Doi Tung Development Project Sustainable Development doi tung coffee Chiang Rai Thailand Macadamia

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และคอตโต้ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ Sustainable Design Camp 2010 สำเร็จดีเยี่ยม (30 ต.ค. 53)

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ดร.ปริญญา สายน้ำทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด และคุณอนุวัตร เฉลิมไชย ผู้อำนวยการแบรนด์ บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ร่วมเป็นประธานในงานนิทรรศการแสดงผลงานในโครงการ Sustainable Design Camp 2010 และ ร่วมถ่ายภาพกับเยาวชนนักออกแบบที่ได้รับรางวัล “DoiTung for COTTO Design Contest” เมื่อวันที่ 26 กย. 2553

แบรนด์“ดอยตุง” โดยโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ “คอตโต้” ผู้ผลิตกระเบื้องปูพื้น บุผนัง สุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำชั้นนำ โดยบริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด กล่มธุรกิจ เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผนึกกำลังเดินหน้าจัดค่ายนักออกแบบเยาวชน Sustainable Design Camp ต่อเป็นปีที่ 2 จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ภายหลังการนำเยาวชนรวม 9 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ ในงาน 2 ประเภท คือเซรามิค และผ้าทอ ไปเข้าค่ายผลิตงานจริงบนดอยตุง จ.เชียงราย จนเกิดเป็นชิ้นงานของตนเองแล้ว ดอยตุงและคอตโต้จึงได้จัดงานประกาศผลรางวัลนักออกแบบ “DoiTung for COTTO Design Contest” พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงานของทั้ง 9 ทีม โดยมีแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และ บุคคลที่สนใจ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ บริเวณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่

คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการบริหาร โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “...การที่ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นนั้น ก็มุ่งหวังที่จะสร้างดีไซน์เนอร์ที่มีจิตสำนึกเรื่องความยั่งยืน ...” โครงการ “Sustainable Design Camp” จะทำให้เด็กเห็นโลก 2 ด้าน และเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงานให้ผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปลูกฝังนี้เองจะสามารถส่งเสริมให้เขาเหล่านั้นปรับตัวต่อการทำงานที่ดี ไม่ว่ากระแสของโลกจะเปลี่ยนไปเท่าใดก็ตาม”

ทั้งนี้ตัวแทนทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาเซรามิค จากผลงานชื่อ “Alive Around” ได้กล่าวถึงการได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนี้ว่า “การที่เราได้มีโอกาสเข้าค่าย และมีพี่ๆ ดีไซน์เนอร์ให้คำแนะนำ ทำให้ทีมเรามองเห็นสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้น และทำชิ้นงานที่ตอบโจทย์ความเป็น Sustainable ได้ดียิ่งขึ้น รู้จักนำไอเดียมาปรับและประยุกต์ใช้ ต้องขอบคุณพี่ๆ ในโครงการทุกๆ คนที่มอบโอกาสดีๆ ให้กับพวกเราในวันนี้”

และตัวแทนทีมนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขาผ้าทอ จากผลงานชื่อ “อย่างแยบยล” ได้กล่าวว่า “การได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ก็หมายถึงไอเดียของเราได้รับการยอมรับ ซึ่งเท่านี้ก็ภูมิใจแล้ว สิ่งสำคัญที่เราได้จากโครงการนี้ก็คือการได้รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ ได้หลักความคิดจากพื้นฐานความเป็นจริง ว่าสิ่งที่เราคิดจะเป็นจริงได้หรือเปล่า จะมีต้นทุนในการผลิตเท่าไร คุ้มไหมที่เราจะผลิตออกขาย สิ่งเหล่านี้ช่วยเปิดมุมมองให้เราอย่างมากครับ”

ผลงานการออกแบบจากโครงการนี้ จะได้รับการพัฒนา เพื่อผลิตและจำหน่ายจริงที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ และคอตโต้ สตูดิโอ ทั่วประเทศต่อไป

รายชื่อ 9 ทีมที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ

เซรามิค

1.ผลงาน Alive Aroundมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2.ผลงาน Blooming Bathมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3.ผลงาน Switzจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.ผลงาน Art of Culture มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5.ผลงาน Soap Jointerมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผ้าทอ

1.ผลงาน อย่างแยบยล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.ผลงาน ปัจจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.ผลงาน Flip Me Please! จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.ผลงาน Tex-Tile มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์