ลิ้มลอง 'อาหารเหนือ' เพื่อสุขภาพ ชมวิวพาโนรามาที่ 'ศาลาลีลาวดี' (6 Dec 13)
จาก:หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 6 .. 2556