เปิดแล้ว Cafe DoiTung สาขาจามจุรี สแควร์ (29 ก.ย. 51)

เปิดแล้ว Cafe DoiTung สาขาจามจุรี สแควร์

 


Chamchuree Square เป็นสาขาที่ 16 แล้ว