ร้านกาแฟดอยตุง สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี (3 Aug 09)

พบกับร้านคาเฟ่ ดอยตุง สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี
ด้านหลังอาคารฉุกเฉิน (ใหม่)

เปิดให้บริการตั้งแต่
เวลา 7.00 - 19.00 น.