เปิดแล้ว Cafe DoiTung สาขาจามจุรี สแควร์ (29 Sep 08)